Esthia

Esthia verwijst naar het Griekse woord voor focus, namelijk Estia. Estia houdt dan weer verband met de naam Hestia, de oudste zus van Zeus. Hestia was de godin van het vuur, het huiselijke haardvuur. Omdat er geen harmonisch en ordelijke samenleving mogelijk was zonder dit haardvuur, was zij een belangrijke schakel in het stichten en bevorderen van orde, inzicht en samenwerking. En laat dit nu net ook drie belangrijke eigenschappen zijn voor een succesvolle studiemethode.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close