StudaX!

Schermafbeelding 2018-06-12 om 15.06.27Bij het traject StudaX! vertrekken we vanuit de individuele noden van de jongere. Deze methode is vrij intensief en legt de lat voor de student hoog. Tijdens dit traject worden heel wat handvaten aangereikt om aan de slag te gaan met de leerstof. Plannen, studietips, individuele mogelijkheden (bv. oefeningen rond beelddenken, gebruik van flashkaarten, ….).

Bij dit traject ligt de focus op het snel aan de slag gaan met de tips. Elke week volgen we de vorderingen op. Tussentijds is er opvolging via what’s app, sms of messenger. Deze methode geeft heel snel resultaat als de tiener er met hart en ziel aan werkt. Ook thuis zal er via begeleiding een inspanning gedaan moeten worden om dit traject optimaal te doen slagen. Een goede gezinsbalans is dan ook een gunstige bijwerking van deze methode.

Indien nodig kan een apart luik m.b.t. GSM, games, … ingebouwd worden waarbij er vanuit de jongere gekeken wordt naar hoe ze hier het best mee om kunnen gaan willen ze slagen op school.

Het StudaX! traject is ontworpen voor leerlingen van het middelbaar onderwijs die vastlopen in hun eigen studiemethode. Het traject omvat 4, tot max. 8 sessies

 

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close